Meruap Lembapan Membunuh Virus

Updated: Nov 18, 2020

Sanitizer atau Swab padAlcohol merupakan nama am yang menjurus kepada jumlah dan beratus-ratus jenis jenama alcohol. Setiap alcohol mempunyai fungsi yang berbeza dan tidak semua digunakan dalam skincare. Peratus alcohol juga memainkan peranan penting, yang mana setiap kombinasi alcohol memberi reaksi berbeza kepada kulit, samada lebih baik, buruk atau tiada sebarang kesan.


Kita biasa menggunakan Rubbing Alkohol dalam kehidupan seharian terutama dalam sanitizer, alcohol swab. Bahan utamanya adalah ethanol dan Isopropyl alcohol. Pada tahap 60 peratus ke atas akan bertindak sebagai anti-virus, anti bakteria, anti kulat, yang akan membunuh kuman-kuman yang kita tahu dan takuti termasuklah covid-19.